Etusivu

 Auktorisoi alan toimijoita
 Ylläpitää toimialastandardia, HOS-STA

 Laatua ja turvallisuutta asiakkaille

 Parantaa alan hyvien käytäntöjen tuntemusta
 Mahdollistaa laadukkaamman toiminnan
 Tiedottaa, julkaisee ja antaa neuvoja
 Ostajatahojen osaamisen lisääminen

 Edistää homesiivouksen asemaa luvanvaraisen toiminnan suuntaan

Suomen homesiivousliitolle on puhdistuksia tekevien yritysten ja asiakkaiden näkökulmasta ollut tilausta jo jonkin aikaa. Tämä johtuu siitä, että homesiivouksen markkina on kohtuullisen nuori ja markkinoilla on toimijoita, jotka ovat laadullisesti erittäin vaihtelevan tasoisia. Alalla on myös toimijoita, joilla ei ole riittävän tasoista ammattitaitoa, osaamista tai resursseja homesiivouksen laadukkaaseen ja ohjeiden mukaiseen suorittamiseen.

Alalla olevat kirjavat toimintatavat johtuvat suurelta osin palveluntuottajien riittämättömästä ammattitaidosta sekä palveluntuottajien minimiosaamisen takaavan lainsäädännön puuttumisesta. Osin kysymys on myös ostaja tahojen vähäisestä homesiivouksen ymmärryksestä.