Liiton säännöt

Suomen homesiivousliiton perustamisen tavoitteena on parantaa alan hyvien käytäntöjen tuntemusta, jotta asiakkaat osaavat vaatia ja siten myös saada laadukkaita palveluita. Samalla ammattitaitoisten toimijoiden mahdollisuus erottautua laadukkaalla toiminnallaan paranee.

Homesiivousliittoon kuuluvat yritykset ja niiden toiminta auditoidaan liiton laatimien sääntöjen puitteissa. Auditoinnin perusteella voidaan kyseisille yrityksille myöntää auktorisoidun homesiivousyrityksen status.

Suomen Homesiivousliiton toimialastandardi HOS-STA on tarkoitettu homesiivousalan palveluyrityksille ja muille homesiivouksen asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille avuksi alan hyvän toimintatavan noudattamiseen.

Toimialastandardi asettaa homesiivousalan palveluyrityksen toiminnalle laadullisen vaatimustason, jota noudattamalla palveluyritys voi tuottaa laadukasta palvelua ja oikeaa tietoa asiakkaalle ja viranomaisille, sekä muille sidosryhmille.

Toimialastandardin noudattaminen on edellytys homesiivousyrityksen auktorisoinnille.

Suomen homesiivousliitto tulee tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittamaan, tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, tutkimus-, koulutus- ja muuta vastaavaa toimintaa homesiivousalan kehittämiseksi. On kaikkien osapuolien etu, selkeästi systematisoida toiminnan piirissä olevien yritysten ammatillisen osaamisen tason lisäämistä. Liitto tulee myös aktiivisesti edistämään homesiivousten saamista virallisesti luokitelluksi toiminnaksi, johon viranomaiset laativat säännöt.